ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΟΡΑΜΑ & ΣΚΟΠΟΣ

Οι “Συνέργειες Πολιτισμού” ιδρύθηκαν το 2019, ως μια ανεξάρτητη αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού.

Με όραμα μια κοινωνία αμοιβαίας διαπολιτισμικής κατανόησης και αποδοχής της διαφορετικότητας, οι “Συνέργειες Πολιτισμού” προωθούν την ισότητα των ευκαιριών και την ελεύθερη και άμεση πρόσβαση στον πολιτισμό για το γενικό κοινό και τη νέα γενιά.

Σκοπεύουν στην ενδυνάμωση και την προβολή νέων καλλιτεχνών και δημιουργικών ομάδων και στην ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου και χαρακτήρα της σύγχρονης καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας. Ταυτόχρονα, επιχειρούν τη διεύρυνση γόνιμων συνεργειών στο χώρο του σύγχρονου πολιτισμού, προτείνοντας ένα νέο, δημιουργικό και ερευνητικό πεδίο για καλλιτέχνες, πολιτιστικούς φορείς, καθώς και θεσμικά όργανα επιφορτισμένα με τον κοινωνικό σχεδιασμό και την πολιτισμική ανάπτυξη.

Με συμμετοχικές εκδηλώσεις και βιωματικές δράσεις τέχνης και λόγου, υποστηρίζουν τον πλουραλισμό των απόψεων και την πολυφωνία, ενθαρρύνουν την πολιτισμική έκφραση και συνείδηση και συμβάλλουν ενεργά στην ανάδειξη ενός νέου πλαισίου κοινωνικού πολιτισμού.